Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Geloof in eigen kunnen: het effect van JOBS, een groepsinterventie voor werklozen

Author: Brenninkmeijer, V. · Houwelingen, A. van · Blonk, R. · Yperen, M. van
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Gedrag en organisatie, 2, 19, 97-112
Identifier: 277527
Keywords: Arbeidsparticipatie · Nederland · Attitude · Gedrag · Sociale betrekkingen · Werklozen · Arbeidsmarktpositie · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen

Abstract

In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vier bronnen van zelfeffectiviteit (Bandura, 1977) en de componenten van JOBS. Vervolgens is in een longitudinale studie onder 281 JOBS-deelnemers het effect van JOBS op de zelfeffectiviteit getoetst. Deze studie laat zien dat de JOBS-training inderdaad leidt tot een stijging van de zelfeffectiviteit op de korte en lange termijn (na één en zes maanden). De stijging op de korte termijn was sterker aanwezig bij vrouwen. De stijging in zelfeffectiviteit bleek niet samen te hangen met het vinden van werk, maar het absolute niveau van zelfeffectiviteit wel.