Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het symbool

Attachments

Type:report
Date:1980
Publisher: Van Lindonk
Institution: Hoofdgroep voeding en voedingsmiddelen
Identifier: 460308
Keywords: Nutrition · History · TNO · research · Historisch materiaal TNO · Medicine · Geneeskunde · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer

Abstract

Ter gelegenheid van het veertig jaar voedingsonderzoek Voedingsorganisatie TNO is getracht een beeld te geven van de organisatie. Daartoe werd een symbool ontworpen.