Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werknetten voor Particuliere Initiatieven

Attachments

Author: Vries, A. de · Kooij, J.M. · Laloli, P.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Groningen
Identifier: 431322
Report number: 35527
Keywords: Informatics · Human ; Communication & Information · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations ; SP - Sustainable Productivity ; MNS - Media & Network Services · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Binnen de sector Ontwikkelingssamenwerking (OS) wordt de behoefte onderkend om efficiënter, transparanter en met meer accountability de onderlinge samenwerking tussen de verschillende actoren in het veld verder te optimaliseren. De inzet van moderne digitale middelen, zoals Werknetten kan hierbij een rol spelen. Werknetten maken een nieuwe manier van samenwerken mogelijk via een open infrastructuur van applicaties, informatie en deelnemers en biedt de deelnemers alle mogelijkheid hier zelf vorm aan te geven. Organisaties en personen hebben in een Werknet o.a. de volgende mogelijkheden: • projecten met elkaar doen en/of delen, transacties uitvoeren • zich organiseren (clusteren) rondom thema’s/doelen, relaties daarmee aangaan en resultaten helpen bereiken • onderlinge verbanden aangaan op persoonlijk-, organisatie- en/of sectorniveau De branchevereniging van Nederlandse organisaties werkzaam in internationale samenwerking Partos heeft besloten om Werknetten uit te testen in de online samenwerking binnen Kleinschalig Particuliere Initiatieven (PI’s). Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft TNO opdracht gegeven om de effecten van het gebruik van Werknetten te monitoren.