Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Capability Prediction : An Effective Way to Improve Navigational Performance

Attachments

Author: Breda, L. van
Type:article
Date:2000
Institution: TNO Human Factors Research Institute, Soesterberg, Netherlands
Source:Journal of Navigation, 2, 53, 343-354
Identifier: 235545
Keywords: Automation · Human factors · Navigation aids · Ship control

Abstract

Uit de resultaten van een serie simulatorexperimenten bleek dat nauwkeurig stuurgedrag bij supervisory control van vaartuigen alleen optreedt wanneer naast het geplande traject (preview) informatie beschikbaar is over het voorspelde traject (path prediction) en over de voorspelde manoeuvreerruimte (capability prediciton).