Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Leermeesters

Publication files not online:

Author: Maljaars, J.
Type:article
Date:2011
Source:Bouwen met Staal, April, 220, 77-80
Identifier: 428494
Keywords: Architecture · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

De leer de staalconstructies brengt meesters voort. En leermeestrers brengen opvolgers voort. Wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en -overdracht is van meet af een zaak van groot belang binnen de vereniging Bouwen met Staal. En daarmee ook het pact met haar beoefenaars. We bevragen zeven leermeesters naar de kiem en de vrucht van hun constructief speurwerk', zoals prof.ir. J. de Back de wetensvhappelijke arbeid betitelde in zijn intreerede in 1973. Hij laakte en passant de fysieke scheiding tussen laboratorium en onderwijsgebouw. Onderwijs en onderzoek dienen immers hand in hand te gaan