Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Scènes uit een reïntegratieproces

Author: Knegt, R. · Besseling, J.J.M. · Ybema, J.F. · Veerman, T.J.
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 174949
ISBN: 90-5986-110-8
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Veilig en Gezond Werken · Bedrijfsartsen · Bedrijfsverpleegkundigen · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Medische beroepen · Artsen · Huisartsen · Specialisten · Samenwerking · Brainstormen · Werkgevers · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbeidsongeschiktheid

Abstract

Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste voorwaarde om reïntegratie te kunnen starten, en leggen daarvoor het zwaartepunt bij de curatieve sector. De werkgever kan indirect invloed op het herstelproces uitoefenen door tijdig aangepast/therapeutisch werk aan te bieden of door financieel bij te dragen aan snellere of betere behandeling. In de meeste gevallen is de werknemer de spil van zijn eigen hervatting, maar hij is daarin goed beïnvloedbaar door anderen. De actoren houden zeer lang vast aan het vooruitzicht van hervatting in de eigen oude functie. Doordat zo vele actoren zijn betrokken bij het proces van herstel en hervatting, is de uitwisseling en samenwerking tussen hen cruciaal. In ongeveer driekwart van de cases is echter geen sprake van goede communicatie. In de huidige constellatie is onduidelijk wie als onafhankelijk "regisseur" kan optreden.