Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het motoriekonderzoek bij kleuters: Overeenstemming tussen de Baecke-Fassaert Motoriektest en de Movement Assessment Battery for Children-2 NL

Author: Dijkmans-Scheepstra, D. · Rietveld, E. · Deurloo, J.A. · Duiser, I.H.F. · Hartman, A. · Verkerk, P.H.
Type:article
Date:2016
Source:JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 2, 48, 37-42
Identifier: 534202
doi: doi:10.1007/s12452-016-0052-z
Keywords: Health · Motoriek · Kleuters · Baecke-Fassaert · Mmotoriekonderzoek · Movement assessment battery for children · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De Baecke-Fassaert Motoriektest (BFMT) wordt sinds 2003 landelijk gebruikt door jeugdartsen om de motoriek van 5 tot 6‑jarige kinderen uit groep 2 van het basisonderwijs te beoordelen. De normering van de test is 25 jaar geleden verricht en het onderzoek van destijds is niet gevalideerd door vergelijking met andere motorische testen. Een door kinderfysiotherapeuten veelgebruikte motorische test met Nederlandse normwaarden is de Movement Assessment Battery for Children-2 NL (MABC‑2). In deze studie wordt de mate van overeenstemming tussen de resultaten van de BFMT en de MABC‑2 onderzocht bij 61 gezonde kinderen. Zowel de BFMT als de MABC‑2 is bij deze kinderen afgenomen. De kinderen zijn geworven uit groep 2 van twee basisscholen, een kinderdagopvanglocatie en via twee kinderfysiotherapeuten. De gemiddelde leeftijd was 5,5 jaar (SD 0,3; range 5–6,25 jaar). De mate van overeenstemming tussen beide methoden werd beoordeeld aan de hand van de gewogen Cohen’s kappa welke 0,45 (95 % BI: 0,28 tot 0,61) bedroeg. Dit wijst op een redelijke overeenstemming tussen beide methoden. Een valideringsonderzoek met een grotere onderzoekspopulatie met een hoger aantal kinderen met een motorische achterstand wordt aanbevolen, evenals een onderzoek naar herziening van de testitems dan wel een normeringsonderzoek van de BFMT.