Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Leeftijdbeleid verhoogt motivatie en zelfvertrouwen werknemer : speurtocht op arbeidsmarkt naar laatste jongeren?

Author: Ziekemeyer, M.
Type:article
Date:1996
Source:Arbeidsomstandigheden, 3, 72, 111-113
Identifier: 136996
Keywords: Workplace · Nederland · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Leeftijd · Oudere arbeidskrachten · Ouderenbeleid · Bejaarden · Ouderen · Gepensioneerden

Abstract

Vanaf 2000 wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met vergrijzing. Deze demografische ontwikkeling betekent aan de ene kant een toenemend aantal oudere werknemers en aan de andere kant een verminderde toestroom van jongeren. Dit artikel staat stil bij het gangbare ouderenbeleid, de arborisico's voor jonge werknemers en actuele mogelijkheden voor leeftijdbeleid. Daarna wordt ingegaan op de belastbaarheid bij ouderen, met aandacht voor burnout, midlife en pre-pensioenfase. Tevens wordt een belastbaarheidsprofiel gegeven en wordt de connectie met human interest theorieën beschreven.