Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nog sleutelwerk te verrichten, maar : second opinion-regeling boekt succes

Author: Andriessen, S. · Amstel, R. van
Type:article
Date:1999
Institution: TNO Arbeid
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 9, 75, 34-35, 37, 39
Identifier: 276634
Keywords: Arbeidsongeschiktheid · Beroepsrehabilitatie · Werknemers · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Werkgevers · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een vervolgonderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van Lisv heeft verricht onder direct betrokkenen bij de second opinion in verband met een meningsverschil over de arbeidsongeschiktheid. De direkt betrokkenen zijn: werknemers, werkgevers en arbodiensten. Het onderzoek laat zien dat de effectiviteit van de regeling vrij goed is: werknemers, werkgevers en arbodiensten oordelen gunstig over het bestaan van de procedure, werknemers zijn meer tevreden over de aanpak en de oplossing van het meningsverschil als ze gebruikmaken van de regeling, en het beroep op de kantonrechter is zeer gering. Aan de bekendheid van de second opinion-regeling zal nog gesleuteld moeten worden, evenals aan sommige aspecten van de uitvoering.