Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Cesar-therapie tijdelijk effectiever dan standaardbehandeling door de huisarts bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten : gerandomiseerd, gecontroleerd en geblindeerd onderzoek met 1 jaar follow-up [Cesar therapy is temporarily more effective than a standard treatment from the general practitioner in patients with chronic aspecific lower back pain; randomized, controlled and blinded study with a I year follow-up]

Publication files not online:

Author: Hildebrandt, V.H. · Proper, K.I. · Berg, R. van den · Douwes, M. · Heuvel, S.G. van den · Buuren, S. van
Type:article
Date:2000
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 47, 144, 2258-2264
Identifier: 276579
Keywords: Health · Rugklachten · Hernia · Therapie · Fysiotherapie · Intermethod comparison · Kinesiotherapy · Major clinical study · Randomized controlled trial · Self report · Adult · Chronic Disease · Exercise Therapy · Family Practice · Female · Follow-Up Studies · Humans · Low Back Pain · Male · Netherlands · Pain Measurement · Posture · Practice Guidelines · Questionnaires · Recovery of Function · Single-Blind Method · Spine · Time Factors · Treatment Outcome

Abstract

Doel van dit onderzoek was het vaststellen van korte- en langetermijneffecten van Cesar-therapie op zelfgerapporteerd herstel en op houdingsverandering bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten werden, nadat 'informed consent' was verkregen, 'at random' verdeeld over een groep die gedurende circa drie maanden Cesar-therapie kreeg en een controlegroep die de standaardbehandeling van de eigen huisarts kreeg. Uitkomstmaten waren zelfgerapporteerd herstel en houdingsverandering (thoracale en lumbale wervelkolom, bekken). Patiënten die met Cesar-therapie behandeld waren, gaven drie maanden na randomisatie significant vaker aan dat hun rugklachten verbeterd waren. Cesar-therapie blijkt significant effectiever dan standaardbehandeling bij patiënten met chronische lage rugklachten op een termijn van zes maanden na randomisatie.