Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Oudere werknemers en nieuwe ICT gaan goed samen

Author: Kooij-de Bode, H. · Looze, M.P. de
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor HRM, 3, 11, 90-97
Identifier: 278364
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Op diverse vlakken is de Nederlandse arbeidsmarkt aan het veranderen. Door de vergriizing komt het zwaartepunt binnen de beroepsbevolking meer bij ouderen te liggen. ln 2006 was de arbeidsparticipatie van ouderen (55-64 jaar) voor het eerst zelfs hoger dan van jongeren (15-24 jaar). En tussen 1996 en de eerste helft van 2007 is de deelname van ouderen aan de arbeidsmarkt brina verdubbeld (CBS, 2007). Daarnaast zijn mensen zelf in toenemende mate bereid om langer door te werken. Uit de in mei 2007 verschenen nationale enquête arbeidsomstandigheden 2006, uitgevoerd door TNO, CBS en TNS NIPO, blíjkt dat ongeveer 26%o van de werknemers wil doorwerken tot hun 65e, terwijl dít in 2007 nog 21% was.