Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Opkomende risico's voor arbeidsveiligheid als gevolg van IT-koppelingen van en tussen arbeidsmiddelen

Author: Steijn, W. · Vorm. J. van der · Luijf, E. · Gallis, R. · Beek, D. van der
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Utrecht
Identifier: 535928
Report number: TNO 2016 R10096
Keywords: Workplace · Technologieën · Arbeidsveiligheid · Internet · Cyberspace · Work and Employment · Healthy Living · Urban Mobility & Environment · SUMS - Sustainable Urban Mobility and Safety · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De toenemende integratie van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie1 en naar verwezen als smart industry2. Denk hierbij aan automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken waaronder het internet (zie kader volgende pagina voor voorbeelden). Naast de mogelijkheden die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de industrie, ontstaan ook nieuwe dreigingen. Denk bijvoorbeeld aan personeel dat tussen robots of automatisch rijdende vrachtwagens moet manoeuvreren of kwaadwillenden die van afstand computers en computernetwerken binnen kunnen dringen en daardoor processen kunnen verstoren of stilleggen. De focus in dit rapport ligt op de koppeling van arbeidsmiddelen en ”cyberspace” waaronder koppelingen met lokale en publieke netwerken zoals het internet.