Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Crisisoverlegruimte : reguliere vergaderruimte? Pleidooi voor procesgerelateerde inrichting

Publication files not online:

Author: Commissaris, D.A.C.M. · Blok, M.M.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Office Magazine, februari, 6, 72-74
Identifier: 523158
Keywords: Workplace · Ergonomie · Inrichting · Overlegruimten · Crisis

Abstract

Vergaderen betekent voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Vaak zijn vergaderingen echter onmisbaar, bijvoorbeeld in crisissituaties als rampen en overstromingen. Bij het inrichten van vergaderruimtes voor dergelijke calamiteiten wordt helaas zelden gekeken naar functionaliteit en effectiviteit van de ruimte en meubilair.