Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voorspellende waarde van fasering

Author: Vos, E.L. de · Berg, R. van den · Vroome, E.M.M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 172716
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Werklozen · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

Abstract

Onderzoek gedaan op verzoek van het ministerie van SZW om met behulp van de realisatiecijfers te bekijken hoe groot de voorspellende waarde van de fasering van niet-werkende werkzoekenden is, door middel van een analyse van instroom, fase-indeling en uitstroom, en om kennis te verkirjgen over de realtie tussen fasering en inzet van trajecten. De faseindeling bij het CWI vindt plaats aan de hand van een vragenlijst die de afstand tot de arbeidsmarkt moet schatten. Fase-1-cliënten worden geacht binnen zes maanden zonder actieve ondersteunijng werk te vinden. Cliënten die met behulp van een reïntegratietraject gereïntegreerd kunnen worden krijgen fase Nader Te Beoordelen/Bepalen. Fase 2 geldt voor cliënten die tussen zes maanden en een jaar een baan vinden, fase 3 voor hen bij wie de geschatte periode een jaar bedraagt, fase 4 voor hen voor wie de periode op langer dan een jaar geschat wordt. De voorspellende waarde van de fasering wordt berekend met behulp van de gerealiseerde inschrijvingsduur van werkzoekenden met verschillende fasering. De voorspellende waarde van de fasering wordt voldoende onderscheidend geacht. Voor fase-1-werkzoekenden was de voorspelling voor 64% juist.