Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Confounding

Author: Buitendijk, S.E. · Miranda, E. de
Type:article
Date:2001
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 7/8, 26, 597-601
Identifier: 538199
Keywords: Health

Abstract

Bij observationeel onderzoek is het vaak lastig om te weten van welke risicofactor een geconstateerd effect afkomstig is. Vermenging van effect van verschillende risicofactoren is daarvan vaak de oorzaak. Confounding betekent letterlijk verwarring of verstoring. Het vergelijken van een risico­ factor met een andere, vraagt om een afgewogen beoordeling en methodologisch inzicht.