Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Levenslang duurzaam, maar niet vanzelf

Publication files not online:

Author: Polder, R.B.
Type:article
Date:2012
Source:Cement, Juli, 4, 66, 122-126
Identifier: 461742
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Duurzaamheid van beton is een onderwerp dat veel belangstelling trekt: publicaties, studiedagen, discussies. Het gaat om definities, ontwerpfilosofie, materiaaleigenschappen, technische invulling, praktijkervaring, maatschappelijke ontwikkelingen, te stellen doelen en mogelijke oplossingen. In een vorig nummer van Cement is ingegaan op veroudering en degradatiemechanismen met de nadruk op toepassing bij nieuwbouw. Dit artike gaat in op ervaringen met duurzaamheid in de praktijk en toepassing van moderne methoden voor verlenging van de levensduur van bestaande constructies. Tevens wordt een blik vooruit geworpen op basis van lopend onderzoek.