Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Prestatie-eisen ventilatie in klaslokalen. Beperken infectieziekten en verbeteren leerprestaties

Publication files not online:

Author: Jacobs, P.
Type:article
Date:2007
Source:Verwarming Ventilatie, Juli/Aug, 7/8, 64, 4
Identifier: 331277
Keywords: Climate

Abstract

Ventilatie in scholen heeft invloed op de leerprestaties en de overdracht van infectieziekten. Op basis van literatuuronderzoek zijn prestatie-eisen voorgesteld voor de ventilatie. Voor de beperking van infectieziekten moet de co2 concentratie niet meer dan 400 tot 1000 ppm boven de buitenconcentratie liggen. Voor optimale leerprestaties kan worden gesteld dat deze in het lokaal circa 800 ppm mag zijn