Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gammastraling redt beschimmelde boeken

Publication files not online:

Author: Havermans, J.B.G.A.
Type:article
Date:2012
Source:Nederlands Dagblad, April, 17.987, 68, 13
Identifier: 453207
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

De schrik van iedere archiefbeheerder en bibliothecaris zijn schimmels, want die verkruimelen op den duur het papier. Goed nieuws voor hen is recent wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat de behandeling met gammastralen de conditie van het vaak brozr documentatiemateriaal nauwelijks verder aantast