Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bedrijfsmaatschappelijk Werk zoekt weg binnen Arbowet : "Op lange termijn zal blijken dat welzijn niet objectiveerbaar is"

Author: Blijswijk, M. van
Type:article
Date:1990
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 1, 66, 13-15
Identifier: 133273
Keywords: Workplace · Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Bedrijfsmaatschappelijk werk · Bedrijfsmaatschappelijke werkers · Welzijn · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) speelt binnen de Arbowet in vergelijking tot de veiligheidskunde en de bedrijfsgeneeskunde een andere rol. In een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de beroepsorganisatie wordt nader ingegaan op de taken van het bedrijfsmaatschappelijk werk, het welzijnsbegrip in de Arbowet, en samenwerking met andere disciplines (zoals veiligheidskundigen en bedrijfsgeneeskundigen). Industrial Social Work in the Netherlands and it's contribution to the implementation of the Working Environment Act.