Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gebruiksgericht ontwerpen van Elektronische Patiënten Dossiers

Publication files not online:

Author: Esch-Bussemakers, M.P. van · Neerincx, M.A. · Zanstra, P.E.
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Proceedings Medische Informatica Congres 2003, Veldhoven, Nederland
Identifier: 12603
Keywords: user friendliness · electronic patient files · usability engineering

Abstract

Binnen het project ‘Gebruiksvriendelijkheid van Elektronische Patiënten Dossiers’ wordt met behulp van enkele voorbeelden een vereenvoudigde, algemene ontwerpaanpak beschreven voor het bereiken van gebruiksgemak en toegankelijkheid van informatie voor verschillende gebruikersgroepen binnen het EPD. Er zijn een aantal hoofdlijnen van voorwaarden waaraan de ontwerpaanpak moet voldoen. Ten eerste moet het gebruikersperspectief systematisch worden meegenomen. Ten tweede moet het gebruikersinterface aan standaarden en richtlijnen voldoen. Ten derde is een modelgebaseerde aanpak nodig. De volgende stap is nu om de ontwerpaanpak toe te passen en toegankelijk te maken voor ontwikkelaars in het veld.