Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De dynamische kantoorwerkplek : verslag van een pilot, de rol van ergonomen en een toekomstvisie

Author: Commissaris, D. · Douwes, M. · Hildebrandt, V.
Type:article
Date:2011
Source:Tijdschrift voor Ergonomie, 1, 36, 26-31
Identifier: 523160
Keywords: Workplace · Kantoor · Arbeidsomstandigheden · Bewegen · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation · SP - Sustainable Productivity WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking verricht zijn werk zonder noemens-waardige fysieke inspanning. Vanuit traditioneel ergonomisch oogpunt zou je kunnen zeggen: ‘mission accomplished’. Echter, te weinig fysieke inspanning is ongezond en als het werk dit uit-lokt kun je spreken van een arbeidsrisico. In dit artikel beschrijven we een pilotstudie waarin is geprobeerd een veelvoorkomend voorbeeld van bewegingsarm werk (taken aan de computer) beweeglijker te maken. Naar aanleiding daarvan stellen we de rol van ergonomen ter discussie en kijken we naar de toekomst. www.humanfactors.nl