Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

On the relevance of nonacoustic factors influencing the annoyance caused by environmental sounds - A literature study

Publication files not online:

Author: Vos, J.
Type:article
Date:2010
Source:Internoise 2010 - Noise and Sustainability, Lisbon, Portugal, 15-16 June 2010, 6168-6177
Identifier: 360664
Article number: 1161
Keywords: Environment · attitude · coping capacity · information exchange · percieved control · procedural fairness · noise annoyance · Attitude · Coping capacity · Information exchange · Perceived control · Procedural fairness · Attitude · Coping capacity · Decision process · Environmental sounds · In-field · Information exchanges · Laboratory experiments · Mitigating measures · Noise management · Potential tool · Procedural fairness · Sound exposure levels · Systematic effects · Information dissemination · Experiments

Abstract

De mate waarin men door geluid gehinderd wordt heeft slechts voor een deel te maken met het geluid zelf. Andere factoren spelen ook een rol. In de literatuurstudie wordt nagegaan welke factoren in aanmerking komen om de hinder te verminderen