Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Innoveren in de zorgsector door 'design thinking'

Publication files not online:

Author: Steen, M.G.D.
Type:article
Date:2011
Source:Tijdschrift voor Management en Organisatie, mei/juni, 3, 5-16
Identifier: 435459
Keywords: Management · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Er valt veel te verbeteren in de zorg. Echter, het is vaak lastig om succesvol te innoveren in de zorgsector. Het is een complexe sector, met complexe financiering en regelgeving en allerlei netwerken van zorgverleners, met ieder hun eigen belangen. In die complexiteit kunnen cliënten en medewerkers tussen wal en schip raken. Terwijl zij juist sleutelrollen kunnen vervullen in het beter organiseren van dienstverlening en zorgprocessen. In dit artikel betogen we dat 'design thinking' – een 'transformation-design'-benadering, een 'service-design'-perspectief en 'co-design'-methoden – kan helpen bij het ontwikkelen en realiseren van succesvolle innovaties in de zorgsector. Daarnaast kan het nodig zijn om structuren van financiering en regelgeving aan te passen.