Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Optimaal opereren onder pantser : veldexperiment met indirectzichtsystemen

Author: Brink, J, van den
Type:article
Date:2006
Source:TNO magazine Defensie en Veiligheid, september, 14-15
Identifier: 156533
Keywords: Workplace · Ogen · Ergonomie · Leger · Krijgsmacht · Militairen · Opmerkzaamheid · Alertness · Bedrijfsautos · Trucks · Vrachtautos · Verkeersveiligheid · Veilig ontwerp

Abstract

De bemanning van een pantservoertuig opereert het liefst boven pantser. Dan is er beter zicht op de omgeving. De voor de missie relevante informatie kan zo beter waargenomen en geïnterpreteert worden, zodat doelgericht tot actie kan worden overgaan. In het kader van het doelfinancieringsprogramma V520, Technologieën voor landgebonden platforms, heeft TNO Defensie en Veiligheid een veldexperiment uitgevoerd naar het gebruik van indirectzichtsystemen in pantservoertuigen als mogelijk alternatief voor zichtblokken (periscopen). Daaruit blijkt dat de schutters het zeer waarderen wanneer een indirectzichtsysteem wordt gecombineerd met de aanwezigheid van zichtblokken. Bij zichtblokken bestaat geen twijfel over de kijkrichting, en bovendien is er geen sprake van verkleining van het beeld. Mét zichtblokken is dus eenvoudiger vast te stellen waar men zich in de omgeving bevindt, wat ten goede komt aan het situationeel bewustzijn. Voor de nabijbeveiliging van pantservoertuigen worden wel onbemande wapenstations ofwel ‘remotely controlled weapon stations' (RCWS) ingezet. In het kader van een groter onderzoek naar de technisch-menskundige aspecten van dergelijke systemen deed TNO een marktscan waarin het accent op het ergonomische in kaart brengen van RCWS. De marktscan werd aangevuld met een bezoek aan het 21st infantry regiment (U.S.A.) waar de nodige praktijkervaring met onbemande wapenstations bestaat. Hieruit werd waardevolle aanvullende informatie verkregen.