Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aanpassing aan een arbeidsloos bestaan; verslag van een vooronderzoek

Author: Merens-Riedstra, H.S
Type:report
Date:1973
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 440891
Keywords: Workplace · Arbeid · Werkloosheid