Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beleidsindicator Geluidemmissies Wegverkeer

Publication files not online:

Author: Sliggers, J. · Dittrich, M.G.
Type:article
Date:2015
Source:Milieu, oktober, 6, 212, 36-40
Identifier: 531099
Keywords: Traffic · Traffic · Noise pollution · Health · Noise reduction · Policies · Noise abatement · Mobility & Logistics · Urbanisation · Observation, Weapon & Protection Systems · AS - Acoustics & Sonar · TS - Technical Sciences

Abstract

Geleuidhinder is na luchtverontreiniging het grootste milieuprobleem voor de volksgezonheid. De meeste hinder wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Maar liefst 3 miljoen mensen in Nederland zijn gehinderd of slaap gestoord. Ernstig gehinderd of slaapgestoord zijn bijna 1,5 miljoen mensen. Verlaging van de bron-niveaus van de voertuigen en banden is, met stille wegdekken, de meest kosteneffectieve manier om daar wat aan te doen.