Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wie bevordert het welzijn op de werkplek? : artikelen 3 en 17 Arbowet nu van kracht

Author: Meerman, M. · Middendorp, J.
Type:article
Date:1990
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 10, 66, 687-688,691, 693
Identifier: 132521
Keywords: Nederland · Arbowet · Arbeidsomstandighedenwet · Welzijnsbeleid · Welzijn · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

Per 1 oktober 1990 zijn de artikelen 3 en 17 van de Arbowet, die betrekking hebben op welzijn bij de arbeid, van kracht geworden. In dit artikel wordt beschreven op welke wijze artikel 17 kan bijdragen aan het bevorderen van welzijnsbeleid. Stilgestaan wordt bij factoren die arbobeleid kunnen beïnvloeden en bij de inhoud van de artikelen 3 en 17. Vervolgens wordt aan de hand van een onderzoek door het directoraat-generaal van de Arbeid (DGA) onder welzijnsfunctionarissen van bedrijven met meer dan 500 werknemers ingegaan op de uitvoerbaarheid en de aanpak van welzijn bij de arbeid, en bij een preventieve geïntegreerde aanpak van de verschillende welzijnsproblemen.