Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Op zoek naar de oorsprong van de Nederlandse kenniseconomie

Author: Lintsen, H.
Type:book
Date:2011
Publisher: Stichting Historie der Techniek
Place: Eindhoven
Identifier: 442076
ISBN: 978-90-73192-35-5
Keywords: Research · TNO · TNObeleid · geschiedenis · history · General · Directie en Diensten