Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Loven en bieden over werk : naar een dialoog en maatwerk in de arbeidsrelatie

Publication files not online:

Author: Nauta, A. · Oeij, P. · Huiskamp, R. · Goudswaard, A.
Type:book
Date:2007
Publisher: Van Gorcum
Place: Assen
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275052
ISBN: 9789023243014
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Arbeidsverhoudingen · Industrial relations · Arbeidsbestel · Arbeidsvoorwaarden · Arbeidscontracten · Arbeidsovereenkomsten · Organisatie van de arbeid · Verhouding bedrijfsleiding werknemers · Interne communicatie · Rapportage · Verslaglegging · Human resources management en development · HRM · HRD · Flexibele arbeidsrelaties

Abstract

Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en prestaties liggen steeds minder vast in CAO's of het individuele arbeidscontract. Dankzij maatwerk in arbeidsrelaties kunnen organisaties flexibeler opereren én werknemers hun wensen vervullen. Dat laatste motiveert werknemers om méér te doen dan hun functie vereist – als alles goed gaat. Want er kleven ook nadelen aan maatwerk, zoals ongelijke behandeling van werknemers en administratieve rompslomp. In dit boek passeren alle facetten van maatwerk in arbeidsrelaties de revue, van de voor- en nadelen tot en met implementatiestrategieën. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. De inzichten uit dit boek en de bijbehorende webtoepassing kunnen HR-professionals, managers en ondernemingsraden helpen om een visie te vormen over maatwerk in arbeidsrelaties waarin werknemers zich rechtvaardig behandeld voelen, én waarin ruimte is voor excellente prestaties. Dit boek is tot stand gekomen in het kader van een kennisinvesteringsprogramma van TNO.