Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Uitbreiding van geothermieprojecten naar triplet

Attachments

Author: Kraan, C.M. · Mijnlieff, H. · Groen, B. in `.
Type:report
Date:2015
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 4 p
Identifier: 822251
Report number: ECN-N--15-029

Abstract

Het ministerie van Economische Zaken heeft aanvullend aan het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2016 aan ECN, DNV GL en TNO advies gevraagd over de mogelijkheden om de uitbreiding van geothermieprojecten via de SDE+ te ondersteunen. In de adviesvraag is de uitbreiding van geothermieprojecten gelimiteerd tot uitbreiding door middel van het boren van een extra put. ECN, DNV GL en TNO adviseren de bestaande categorie “Geothermie, warmte > 500 m” ook open te stellen voor deze uitbreidingsprojecten. In deze notitie wordt deze bevinding nader toegelicht.