Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De business case voor Integraal Gezondheids Management : ontwikkeling van een interactieve methodiek

Author: Scheppingen, A. van · Zwetsloot, G. · Koningsveld, E. · Gründemann, R. · Treur, H. · Thie, X. · Nuijens, M. · Dijk, M. van
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 273650
Report number: 18769/018.17038/sca/fij
Keywords: Workplace · Case studies · Literatuuronderzoek · Kosten-batenanalyse · Methodologie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Elektrotechnische industrie · Elektrotechniek · Managementmethoden · Gezondheidszorg · Welzijnszorg · Machines

Abstract

Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken. Vastgesteld is dat de beste perspectieven zijn gelegen in de ontwikkeling en toepassing van een interactieve business case methodiek. De ontwikkelde methodiek is toegepast in twee organisaties, éénmaal als evaluatie achteraf en éénmaal als analyse vooraf. Het doel van deze interactieve methodiek is om samen met betrokkenen van het bedrijf een analyse te maken (terugkijkend of vooruitkijkend) van de ‘returns of investments’ voor IGM. Deze ontwikkelde methodiek bestaat uit 4 stappen: 1. Voorbereiding (met opdrachtgever); 2. Fact finding workshop (met interne stakeholders); 3. Analyse en berekening (door TNO Arbeid); 4. Presentatie bevindingen, discussie en vaststelling business case.