Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ervaring van gebruikers helpt de ergonomie verder : goed gereedschap, zelf checken!

Author: Vink, P.
Type:article
Date:1993
Source:Arbeidsomstandigheden concreet, sep, 2, 87-88
Identifier: 134723
Keywords: Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Denemarken · Fysieke arbeidsbelasting · Ergonomie · Gereedschapswerktuigen · Gereedschappen · Machines

Abstract

Zowel bij het ontwerp van nieuw handgereedschap als bij het opstellen van richtlijnen voor statische houdingen, krijgt de subjectieve beleving van belasting en de manier waarop gebruikers dat ervaren, een steeds voornamere rol. Op het jaarlijkse congres van de International Foundation for Industrial Ergonomics & Safety (FIES) '93 in Kopenhagen werd in een groot deel van de presentaties gebruik gemaakt van dit soort gegevens. Dit artikel geeft een samenvatting van presentaties op dit congres. Bij gereedschapsontwikkeling is een checklist gehanteerd, bij belasting in verschillende houdingen is comfortbeleving gebruikt, evenals bij te lang staan en werkplekverbeteringen.