Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Energie en emissies Drenthe 2020, 2023 en 2030

Attachments

Author: Gerdes, J.
Type:report
Date:2015
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 19 p
Identifier: 822258
Report number: ECN-N--15-013

Abstract

Het belangrijkste doel van deze notitie is de actualisering van de energiebalansen voor de provincie Drenthe uit het rapport 'Energiebalansen provincie Drenthe' uit 2012. De actualisering van de energiebalansen op basis van het scenario met vaststaand en voorgenomen beleid uit de Nationale Energieverkenning 2014 heeft geresulteerd in een lagere verwachte energie-gerelateerde CO2-emissie in 2020.