Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Buitenlandse ervaringen met aanbesteding van reïntegratie

Publication files not online:

Author: Zwinkels, W.
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 1/2, 5, 26-29
Identifier: 277173
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Aanbesteding · Inkoop · Privatisering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Uitkeringen · Bijstandsregelingen · Toeslagen · Toelagen · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur

Abstract

In Nederland is de markt voor reïntegratie geprivatiseerd. UWV is sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 verplicht alle reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten en werklozen in te kopen bij private partijen. Gemeenten kunnen nog voor een beperkt deel van hun budget gebruik maken van de vrije ruimte, maar zijn voor het overige verplicht reïntegratietrajecten voor bijstandsgerechtigden aan te besteden. Ook werkgevers en verzekeraars begeven zich op de private reïntegratiemarkt voor werknemers die nog een dienstverband hebben, al heeft dit meer het karakter van inkoop dan van aanbesteding via procedures.