Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Intuition versus deliberation : The role of information processing in judgment and decision making

Author: Dijkstra, K.A.
Type:dissertation
Date:2012
Publisher: Off Page
Place: Amsterdam
Identifier: 446221
ISBN: 978-94-6182-079-2
Keywords: Psychology · Decision making · Judgement · Intuition · Psychology · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

In mijn onderzoek heb ik laten zien dat mensen die vertrouwen op intuïtie, een globale verwerkingsstijl hanteren waarbij ze informatie in een breder perspectief zien. Vertrouwen op redenatie, aan de andere kant, induceert een lokale verwerkingsstijl waarbij mensen zich richten op details (Hoofdstuk 2). Wanneer we vertrouwen op intuïtie integreren en relateren we informatie aan kennis die we (bewust of onbewust) al hebben, zoals geïnternaliseerde ervaring. Terwijl wanneer we beredeneren, we ons richten op informatie die makkelijk onder woorden te brengen is (Hoofdstuk 4). Ik laat ook zien dat verwerkingsstijl een voorkeur induceert voor oordelen op basis van intuïtie of op basis van redenatie. Daarnaast laat ik zien dat mensen meer subjectieve waarde ervaren van een beslissing wanneer het besluit is genomen op een manier die past bij hun verwerkingsstijl (Hoofdstuk 3). In het laatste empirisch hoofdstuk (Hoofdstuk 5) ben ik ingegaan op de effecten van ervaring en kennis op de twee manier van oordelen (intuïtie en redenatie). Oordelen van leken en experts (laag of hoog in zowel ervaring als kennis) worden niet beïnvloed in hun oordeel door de manier waarop ze een oordeel vellen. Zij oordelen gebrekkig of adequaat ongeacht of ze vertrouwen op intuïtie of op redenatie. De kwaliteit van oordelen van intermediates (hoog in ervaring, laag in kennis) profiteert bij het vertrouwen op intuïtie, maar lijdt onder beredeneren Samengevat; het is niet altijd kwalijk om naar je intuïtie te luisteren.