Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gevoelig voor trilling?

Publication files not online:

Author: Geurts, C.P.W.
Type:article
Date:2018
Source:Bouwen met Staal, December, 38-39
Identifier: 844020
Keywords: Vibration · Buildings and Infrastructures · 2015 Urbanisation

Abstract

Langzaam maar zeker komt in Nederland hoogbouw van 200 m in beeld. Bij die hoogte horen trillingsfrequenties rond 0,2 Hz, die als hinderlijk kunnen worden ervaren. Op het onlangs gehouden symposium ‘Beleven van hoogbouw’ werd het belang onderschreven om samen beter grip te krijgen op de voorspelling en beoordeling van het dynamisch gedrag van hoogbouw, dat ter plekke kon worden ondervonden.