Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ergonomische aanbeveling voor de werkhoogte en helling van het werkblad bij assemblage

Author: Douwes, M. · Delleman, N.J. · Hildebrandt, V.H.
Type:book
Date:1992
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie ; DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 162886
ISBN: 90-5307-279-9
Report number: Ser. 4, S 150
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ergonomie · Metaalindustrie · Metallurgie · Montagearbeid · Werktafels

Abstract

De belasting van het bewegingsapparaat bij werkzaamheden in de metaalindustrie is hoog, resulterend in klachten van met name de lage rug, de nek-schouder regio en de pols. Voor een deel wordt die hoge belasting veroorzaakt door verkeerde werkhoudingen. Om werkhoudingen te verbeteren dient de instelling van de werkplek te worden afgestemd op de eisen die het werk stelt. In dit onderzoek werden aanbevelingen opgesteld voor de werkplekinstelling bij assemblage met gebruik van gebalanceerd gereedschap. Daartoe is een experiment opgezet in een metaalfabriek, waarin werd nagegaan bij welke hoogte van het werkblad de belasting van het bewegingsapparaat bij assemblage minimaal is. tevens is het effect van het hellen van het werkblad op de belasting bestudeerd. Op grond van de resultaten wordt een werkhoogte aanbevolen van 5 cm boven ellebooghoogte. Helling van het werkblad wordt niet aanbevolen. Ergonomical recommendations for the height and angle of the work top during assembly work.