Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kenniscyclus in de sectoren welzijn en jeugdhulpverlening : hebben instellingen voldoende toegang tot kennis over de kwaliteit van de arbeid?

Publication files not online:

Author: Meeuwsen, J.
Type:book
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274130
Keywords: Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Jeugdzorg · Jongerenwerk · Welzijn · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Convenanten · Welzijnszorg

Abstract

In deze bijdrage aan de werkconferentie in het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening (CAWJ) richt TNO Arbeid zich op de werking van de zogenaamde kenniscyclus binnen het werkterrein arbeidsomstandigheden. Op nationaal niveau is daar al veel onderzoek naar gedaan waarvan de resultaten te herleiden zijn tot sectoraal niveau.