Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Elke schakel telt : keteninformatisering en e-government in de sociale zekerheid : een casestudie naar de implementatie van het Inlichtingenbureau

Author: Fermin, B.M.F.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274448
Report number: 25017
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Overheidsdiensten · Privacy · Nederland · Administratieve automatisering · Case studies · Cybernetica · Informatica · Informatietechnologie · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Belasting · Studiefinanciering · Gemeenten · Gemeentelijk bestuur · Verplichte sociale verzekeringen · Databanken

Abstract

In het kader van het kennisontwikkelingonderzoek "ICT en Sociaal Beleid" heeft TNO Arbeid in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van een ICT-systeem (de IB-applicatie) voor sociale diensten dat gebruikt kan worden voor elektronische informatieoverdracht tussen sociale diensten en andere organisaties in of rond de sociale zekerheid (Belastingdienst, Informatie Beheer Groep, UWV). Doel van het onderzoek is nadere kennis te ontwikkelen over de specifieke problemen die zich voordoen bij de overdracht van informatie in de keten van de sociale zekerheid. Het onderwerp van dit onderzoek - de implementatie van de zogeheten Inlichtingenbureau-applicatie - dient als case studie om te komen tot de kritieke succesfactoren van keteninformatisering.