Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Automatic visual information processing and expectations in traffic

Publication files not online:

Author: Martens, M.H.
Type:report
Date:2000
Publisher: Swedish National Road and Transport Research Institute
Place: Linkoping
series:
KFB & VTI Forskning
Identifier: 9789
Keywords: Traffic · traffic · visual information processing · expectations · information processing · driver behaviour · attention · roads · distraction · driver distraction · vigilance

Abstract

Tijdens "automatische visuele informatieverwerking" nemen weggebruikers informatie passief waar, hetgeen kan leiden tot het missen van informatie wanneer weggebruikers niet de juiste verwachtingen hebben over waar bepaalde informatie zich bevindt.