Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Enkele sociologische aspekten van de opleiding in ziekenhuizen

Author: Cassee, E.T.
Type:bookPart
Date:1969
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Universitaire leergang Ziekenhuisorganisatie 1969, Groningen, 43-68
Identifier: 406886