Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

In-vitro-fertilisatie: gezondheid en ontwikkeling van de kinderen

Author: Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:1998
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 12, 23, 852-860
Identifier: 812928
Keywords: Health

Abstract

Louise Brown was de eerste baby die na in-vitro-fertilisatie werd geboren. In de roes van het succes werden vragen over de veiligheid van de behandeling naar de achtergrond gedrongen. Twaalf jaar na de geboorte van dit 'wonderkind' kreeg men meer belangstelling voor de gezondheid en de psychomotorische ontwikkeling van de inmiddels vele IVF-kinderen. Over een aantal risico's die de behandeling met zich meebrengt is tegenwoordig meer bekend. Toch blijven vele vragen onbeantwoord door gebrek aan betrouwbare onderzoeksresultaten.