Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Maatschappelijke verandering versnellen

Author: Sandick, E.H.D. van
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 490753
Keywords: Innovation · ETP Complexe systemen · GI Innovation in Behaviour / Gedrag en Innovatie · ETP - Enabling Technology Programs

Abstract

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw