Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Participeren in een leven met langdurige arbeidsongeschiktheid

Publication files not online:

Author: Cremer, R. · Brenninkmeijer, V.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 5, 6, 20-23
Identifier: 277539
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Arbeidsongeschikten · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Enquetes · Welzijn · Arbeid door gehandicapten · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · WIA · Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Abstract

Deze bijdrage beschrijft in welke situatie mensen komen te verkeren die langdurig arbeidsongeschikt zijn en die veelal in afwachting zijn van een oproep voor een herbeoordeling. Wat is hun de kwaliteit van leven en in hoeverre hebben zij baat bij een ondersteunende workshop om richting te geven aan hun toekomst, met het vinden van werk als mogelijke uitkomst? Deze vragen zijn actueel omdat het UWV al geruime tijd bezig is met een herbeoordelingsoperatie die tot doel heeft een duidelijke scheiding te maken tussen de mensen die in het geheel niet meer kunnen werken (de arbeidsongeschikten) en de mensen die gedeeltelijk of volledig kunnen werken. In de nieuwe Wet WIA (2006) wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die langdurig, volledig arbeidsongeschikt zijn (IVA) en zij die (op termijn) wel weer (gedeeltelijk) kunnen werken. Deze laatste groep komt in de WGA en wordt op termijn herbeoordeeld.