Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en oplossingsrichtingen voor de toekomst

Author: Immers, B. · Taale, H. · Hoogendoorn, S. · Katwijk, R.T. van · Knoop, V. · Schuurman, H. · Wilmink, I.R.
Type:report
Date:2014
Publisher: TrafficQuest
Place: Delft
Identifier: 529765
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · SMb - Smart Mobility · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De stad staat weer volop in de belangstelling. In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw leek