Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De uitdaging waar Nederland voor staat. Visie bij de start van het programma strategy & c

Author: Bekkers, F. · Gijsbers, G. · Heres, T. · Horst, T. van der · Weterings, R. · Wijk, R. de
Type:book
Date:2010
Publisher: Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) ; TNO
Place: Den Haag
Identifier: 474043
Keywords: Economics · Defence Research · Defence, Safety and Security · Mechatronics, Mechanics & Materials Society · OM - Opto-Mechatronics SP1 - Strategy & Policy 1 · TS - Technical Sciences BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Nederland heeft een nieuw perspectief nodig. Een visie die rekening houdt met trends en veranderingen in de wereld. Sterk onderling verweven ontwikkelingen als globalisering, technologische versnelling, geopolitieke machtsverschuiving, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, vergrijzing en migratie zijn bepalend voor de toekomst van Nederland en Europa. Versterkt door de langetermijngevolgen van de financiële en economische crisis zullen zij onze wereld het komende decennium radicaal beïnvloeden.