Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Functie-inhoud analyseren en beoordelen : de WEBA-methode

Attachments

Type:book
Date:1991
Publisher: DGA ; Min. SZW, Arbeidsinspectie
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Concept Voorlichtingsblad
Identifier: 162121
ISBN: 90-5307-194-6
Report number: CV 22
Keywords: Workplace · Nederland · Ergonomie · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Organisatie van de arbeid · Welzijn · Tekstverwerking · Arbeid aan de lopende band

Abstract

De Arbowet bepaalt dat de werkgever bij het organiseren van arbeid het welzijn zoveel mogelijk moet bevorderen. In de wet wordt omschreven wat onder welzijn bij de arbeid moet worden verstaan: de inhoud en de organisatie van het werk en de ergonomie van de werkplek. Uiteen wordt gezet op welke wijze de taakinhoud kan worden geanalyseerd. Met behulp van zeven kwaliteitsvragen uit de WEBA-methodiek (Welzijn Bij de Arbeid) kan de inhoud van een functie worden vastgelegd. Deze kwaliteitsvragen hebben betrekking op: volledigheid van de functie, aanwezigheid van organiserende taken, aanwezigheid van voldoende niet-kortcyclische taken, evenwichtige moeilijkheidsgraad, autonomie in de functie, contactmogelijkheden, en informatievoorziening. Op basis van de analyse wordt het welzijnsprofiel bepaald en kan worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn om welzijnsrisico's te verminderen. Ter illustratie worden twee voorbeeldfuncties (secretariaatswerk-tekstverwerking en machine-arbeid aan een lijn) geanalyseerd.