Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Hoe is de situatie in 2010 : zes scenario's : de toekomst van arbeid, gezondheid en welzijn (2)

Author: Smulders, P.G.W. · Bloemhoff, A. · Dijk, F.J.H. · Huigen, F.
Type:article
Date:1991
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Maandblad voor arbeidsomstandigheden, 10, 67, 633-636
Identifier: 132796
Keywords: Workplace · Arbeidsveiligheid bedrijfsveiligheid · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Onderzoek naar welzijn · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering · WAO · WAO-gat · Arbeidsritme · Arbeidstempo · Invloed van gevaarlijke stoffen · Nederland

Abstract

Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst'. In het kader van dit onderzoek werd in een eerder artikel ingegaan op het heden en het recente verleden. De studie ging uit van zes scenario's, die vervolgens aan deskundigen werden voorgelegd. Aan deze deskundigen werd gevraagd wat binnen die scenario's de gevolgen zouden zijn voor de arbeid en gezondheid van werkenden in het jaar 2010. De onderzochte gegevens van dit zogenaamde Delphi-onderzoek hebben betrekking op een lawaaiige omgeving, veiligheid, blootstelling aan toxische stoffen, werktempo, ziekteverzuim en WAO-toetreding.