Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Second opinion bij onenigheid over arbeidsongeschiktheid : ervaringen in de praktijk

Author: Amstel, R. van · Marcelissen, F.H.G.
Type:report
Date:1998
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 168303
Keywords: Workplace · Eigen risico · Diagnostiek · Geneeskundig onderzoek · Arbeidsgeschiktheid · Arbeidsongeschiktheid · Uwv · Arbodiensten

Abstract

In het kader van de doelsubsidie heeft NIA TNO voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een onderzoek naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met een meningsverschil over de arbeidsgeschiktheid van een werknemer. In het bijzonder is hierbij gekeken naar het gebruik van en de ervaringen met de regeling bij de Uitvoeringsinstellingen (UVI's) voor een zogenoemde second opinion. Uit het onderzoek blijkt dat er jaarlijks bij gemiddeld nog geen 1% sprake is geweest van onenigheid met de werkgever of de bedrijfsarts over de arbeidsgeschiktheid tijdens de periode 'eigen risico' voor de werkgever. Als zo'n meningsverschil ontstaat wordt de UVI om uiteenlopende redenen meestal niet ingeschakeld. Vaak wordt een beroep gedaan op huisarts, arbodienst of een jurist van de vakbond. Onderzocht is hoe werknemers, werkgevers en arbodiensten staan tegenover het aanvragen van een second opinion bij de UVI. Driekwart van de werknemers en werkgevers geeft desgevraagd de voorkeur aan de UVI als instituut voor een second opinion in verband met de onafhankelijkheid. Al met al komt men tot de conclusie dat het instrument als succesvol kan worden beschouwd.