Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De potentiële warmteproduktie van diverse typen collectoren in Nederlandse klimatologische omstandigheden

Author: Ouden, C. den
Type:bookPart
Date:1976
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Source:Cursus van de Stichting post-doctoraal onderwijs in de bouw: de zon als verwarmingsbron, 31 maart en 1 april 1976
Identifier: 267461
Article number: Voordracht 4
Keywords: Energy

Abstract

Na de energiecrisis is de belangstelling in vele landen zich gaan koncentreren op een ekonomische benutting van onder andere de zonne-energie als mogelijke vervanger van fossiele brandstof. Het blijkt dat zelfs in gebieden met een relatief laag aanbod in de vorm van zonne-energie de hoeveelheid zonne-energie ruim voldoende is om deze energievorm om te zetten in laag-kalorische warmte voor verwarmingsdoeleinden. De grootste moeilijkheden ontstaan bij het ontwikkelen van warmte-opslagsystemen die de overschotten aan geabsorbeerde zonnewarmte moeten bewaren voor die momenten dat ze benut moeten worden, hetgeen zal blijken uit het laatste gedeelte van dit artikel. Het eerste gedeelte gaat in op de manier waarop met zonnecollectoren de zonne-energie kan worden omgezet in warmte en welke rendementen met diverse typen zonnecollectoren haalbaar zijn in Nederlandse klimatologische omstandigheden.